Menu

Západočeské Derby retrieverů – Kyselka

KPZ a KZVP

Klubové podzimní zkoušky a Klubové zkoušky z vodní práce

  • KPZ II. cena, 213/232 bodů
  • KZVP II. cena, 160/172 bodů
  • Celkově 14. místo

První naše derby, dvoudenní zkoušky. Charlie pracoval velmi dobře. Bohužel dvojka z vlečky pernaté a záměně kachen na hluboké vodě, nás poslala oba dny do II. ceny.