Menu

TOP RETRIEVER RK-CZ 2022

🏆🏆🏆 TOP RETRIEVER RK-CZ 2022 🏆🏆🏆

💙 JChCZ, JChSK, ChCZ, ChSK FANTASY FLY JO-BEAR “U” – Joey

  • výstavní pes GR, TOP RETRIEVER – 2. místo🙂👍
  • lovecký výkon pes GR, TOP RETRIEVER – 4. místo🙂👍

💙 Interšampion C.I.B., C.I.E., GChCZ, GChSK, ChCZ, ChSK, ChPL, JChCZ FRAPPUCCINO DORADO BLANCO “U” – Charlie

  • výstavní pes GR, TOP RETRIEVER – 3. místo🙂👍