Menu

Annie, Betty, Charlie, Joey a Charlie

💙 Na návštěvě u Charlieho v Knovízi. Všichni si to moc užili .🙂

🐾 (Annie Oro Amalia, Beautiful Lady Kingliness, Darwin Gracious Golden, Jo Bear Fantasy Fly, Frappuccino Dorado Blanco)🐾